Subsidie aanvragen

Laagdrempelig en eenvoudig

Onze bedrijven hebben een typische niet-lullen-maar-poetsen-mentaliteit. Hier worden vernieuwende ideeën echt toegepast, van tekentafel naar daadwerkelijke constructie. Soms betekent de focus op de dagelijkse praktijk ook dat investeringen in innovatie op de lange baan worden geschoven.

De gemeente Velsen daagt u uit te investeren in deze projecten, door een laagdrempelige regeling en een eenvoudige aanvraagprocedure. Dit betekent korte lijnen en snel beschikken over in te zetten middelen. Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor uw idee? Neem dan contact op met de gemeente Velsen.

Aanvraagprocedure

  1. De gemeente voert aan de hand van het aanvraagformulier een eerste toets uit op basis van uitsluitingscriteria, en beoordeelt of de aanvraag aan de indienseisen voldoet. 
  2. Na een positieve beoordeling wordt u verzocht een projectplan toe te sturen. Wanneer alle stukken in goede orde zijn ontvangen, wordt de subsidieaanvraag als volledig beschouwd en van een aanvraagdatum voorzien. Subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. 
  3. De Beoordelingscommissie vormt zich een oordeel over de commerciële en financiële haalbaarheid van het projectplan en beoordeelt of het project voldoende innovatief is. Dit in relatie tot de gemeentelijke doelstelling van regeling. Bij subsidieaanvragen boven de € 50.000,- dient de aanvrager het innovatieproject voor de leden van de beoordelingscommissie te presenteren. 
  4. De Beoordelingscommissie adviseert de gemeente Velsen over de subsidieaanvraag.

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met de gemeente Velsen om in aanmerking te komen voor een subsidiebijdrage aan uw innovatieproject.