Maak- en onderhoudsindustrie

Regionaal cluster

Het innovatiefonds draagt bij aan de versterking van de economie van Velsen en het regionale cluster van de maak- en onderhoudsindustrie. De IJmond is van oudsher de thuisbasis van toonaangevende maakbedrijven, gespecialiseerde nichespelers en een breed ondersteunende schil van toeleveranciers. Veerkrachtige bedrijven waarvan sommige in hun lange historie hebben bewezen steeds te innoveren en nieuwe kansen te pakken.

Door te investeren in R&D en technologische ontwikkelingen blijvend te omarmen. Zo kan ons bedrijfsleven ook in de toekomst blijven meedoen in de wereldtop en zijn we voorbereid op de maakindustrie van de 21e eeuw.

Techport innoveert

Vele bedrijven hebben de gemeente Velsen en de regio IJmond gekozen als de plek om de wereldmarkt te bedienen. De hoge dichtheid van en samenwerking tussen technische bedrijven, technische opleiders en onderzoeksinstituten vormen een voedingsbodem voor innovatie. Onder de vlag van Techport werkt de gemeente Velsen met deze partijen aan de versterking van de maak- en onderhoudsindustrie. Techport is verbonden met het Science Park in Amsterdam, het onderwijs in de regio, technische universiteiten en de maak- en onderhoudsindustrie van Noord-Holland.

Toekomstige uitdagingen en kansen worden in Techport gezamenlijk opgepakt. Kansen om met minder materiaal en schonere energie, betere en slimmere producten te ontwikkelen. Bedrijven realiseren zich, hoe groot ze ook zijn, dat ze niet alle kennis zelf in huis hebben. Door slimme samenwerking kom je tot betere producten en diensten. Techport faciliteert deze samenwerking en bundelt zo de regionale innovatiekracht.

Field Lab JIT maintenance

Landelijk zijn door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, TNO, FME en Kamer van Koophandel locaties benoemd waar innovaties en slimme technologieën geclusterd zijn. Dit worden Field Labs genoemd. Op deze plekken werken grootbedrijf, MKB en kennisinstellingen samen om nieuwe technieken te testen en worden innovaties marktrijp gemaakt. Sinds december 2017 heeft ook Techport de status van nationaal Field Lab; als centrum voor slim onderhoud en slim asset management. De analyse van big data en de toepassing van sensoren staat centraal in het Field Lab Techport.

Slijtage van lagers, rollen, elektromotoren of pompen; alles in een fabrieksinstallatie wordt met behulp van sensoren gemeten. Vervolgens wordt deze data geanalyseerd en gekoppeld aan data over productie, planning en kwaliteit. Het uiteindelijke doel is om het onderhoud 100% voorspelbaar te maken en het productieproces zo in te richten dat er tegen zo laag mogelijke kosten en zo min mogelijk energieverbruik zo veel als mogelijk wordt geproduceerd. Industriële producenten en leveranciers, zoals onderhoudsbedrijven en ICT-specialisten werken samen in de proeffabriek, en de echte fabrieken als de Dompelverzinklijn 3 van Tata Steel. Samen ontwikkelingen zij nieuwe businessmodellen.

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met de gemeente Velsen om in aanmerking te komen voor een subsidiebijdrage aan uw innovatieproject.