Beoordelingscriteria

Beoordelingscommissie

De innovaties worden inhoudelijk beoordeeld door een commissie van deskundigen op basis van een ingediend projectplan. Het is aan u om in het projectplan goed te omschrijven waarom uw idee voldoende vernieuwend, commercieel en financieel haalbaar is.

De inzet van de regeling is dat de economie van Velsen wordt versterkt. De commissie betrekt in haar beoordeling daarom ook de effecten van de innovatie op de concurrentiekracht, werkgelegenheid, duurzaamheid en het imago van de maak- en onderhoudsindustrie.

Beoordeling door experts

Een team van deskundigen beoordeelt uw aanvraag. Zij hebben uitgebreide kennis van investeringsprojecten en beoordeling van innovaties op financieel, technologisch en commercieel gebied, zowel vanuit het perspectief van aanvrager als beoordelaar.

Per aanvraag kan maximaal 60% subsidie worden verstrekt met een maximum van € 200.000,-.

Wilt u een subsidieaanvraag doen van meer dan € 50.000,-? Dan krijgt u een uitnodiging om uw innovatieproject toe te lichten met een presentatie.

De Beoordelingscommissie adviseert de gemeente over het al dan niet toekennen van de subsidieaanvraag. De Beoordelingscommissie bestaat uit drie personen. Een korte introductie.

  • Rob Drees is Fondsenmanager bij N.V. NOM, Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland; hij richt zich in het bijzonder op de financiële haalbaarheid van de business case.
  • Albert Wigchert is Investment Analist bij de projectenafdeling van Tata Steel IJmuiden, en kijkt vooral naar het technologische aspect van het innovatieproject.
  • Ed Nobel is ondernemer en directeur eigenaar van Agri Treat Projects BV. Hij richt zich met name op het vernieuwende karakter en commerciële haalbaarheid van nieuwe ideeën en business cases.
Rob Drees

Rob Drees

Albert Wigchert

Albert Wigchert

Ed Nobel

Ed Nobel

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met de gemeente Velsen om in aanmerking te komen voor een subsidiebijdrage aan uw innovatieproject.