Innovatieplan

Subsidie voor uw innovatieplan!

De gemeente Velsen stelt € 2.000.000,- beschikbaar voor het ondersteunen van product- en procesinnovaties in gang gezet door bedrijven verbonden aan de maak- en onderhoudsindustrie. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe oplossingen die de maak- en onderhoudsindustrie verder digitaliseren, automatiseren, verduurzamen of schoner maken. MKB-bedrijven met een vernieuwend idee, een pilot of wens tot opschaling kunnen aanspraak maken op subsidie.

Geïnteresseerd?
Neem dan contact op met de gemeente Velsen om in aanmerking te komen voor een subsidiebijdrage aan uw innovatieproject.

Spelregels

  • Bedrijven afkomstig uit Velsen, of die zich binnen een jaar in de gemeente vestigen.
  • Voor MKB gelieerd aan de maak- en onderhoudsindustrie.
  • Voor product- en procesinnovaties gericht op alle fasen van toegepaste innovatie.
  • De subsidie kan worden ingezet voor de inzet van personeel en investering in installaties gekoppeld aan het innovatieproject.
  • Ontvang maximaal 60% cofinanciering tot een maximum van € 200.000,-.
  • Wie het eerst komt, die het eerst maalt.
  • Het innovatieproject start binnen 6 maanden en is binnen 2 jaar gerealiseerd.

Samen investeren in de lokale economie

Investeren in innovatie is voor u als MKB’er geen vanzelfsprekendheid. Innovatie kost veel geld en draagt, vanwege de onzekerheid over opbrengst, per definitie een groot risico met zich mee. De gemeente Velsen wil u in uw vernieuwingsslag ondersteunen, zodat u uw ontwikkelambities kunt waarmaken en ook in de toekomst succesvol bent. Zo investeren we gezamenlijk in innovaties die bijdragen aan het toekomstig verdienvermogen van onze economie en de creatie van nieuwe banen in sectoren van de toekomst.

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met de gemeente Velsen om in aanmerking te komen voor een subsidiebijdrage aan uw innovatieproject.